Het nieuwe crisis-overbruggingsrecht bestaat uit 4 types

Type 1 - gedwongen onderbreking  

 

Voor de maand januari wordt het dubbele overbruggingsrecht verlengd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als die van oktober tot en met december.

 

Dit type geldt ook voor februari en maart 2021. Maar er moet sprake zijn van een volledige onderbreking.

 

Wat is een volledige onderbreking? De zelfstandige moet elke vorm van beroepsactiviteit stopzetten. Take-away en click&collect zijn dus niet toegelaten vanaf februari 2021. Hetzelfde geldt als de zelfstandige andere activiteiten uitoefent die niet gedwongen gesloten of onderbroken zijn.

Zelfstandigen die ondanks de onderbreking van de verplicht gesloten activiteit een activiteit verderzetten, kunnen een beroep doen op het tweede type (omzetdaling)

 

UPDATE 15/01/2021

De federale regering heeft beslist om het dubbele overbruggingsrecht te verlengen tot en met februari 2020. Er moet geen sprake zijn van een volledige onderbrekening. U kan dus in de maand februari verder take-away en click&collect organiseren zonder rekening te houden met bepaalde grenzen. 

 

Type 2 - omzetdaling 

 

Dit type geldt voor januari tot en met maart 2021. 

 

Zelfstandigen met 40 % omzetdaling kunnen dit type crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Ongeacht de sector waarin ze actief zijn.  Ook afhankelijke zelfstandigen die hun activiteiten slechts gedeeltelijk stopzetten, komen eventueel wel in aanmerking voor dit type. 

 

40 % omzetdaling? De zelfstandige moet aantonen dat er in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor hij de uitkering aanvraagt, een omzetdaling van minstens 40 % is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

 

Voorbeeld: de zelfstandige dient een aanvraag in voor de maand februari 2021. Dan moet er een omzetdaling van 40 % zijn in de maand januari 2021 ten opzichte van de maand januari 2019.

 

 

Type 3 - korte onderbreking omwille van quarantaine

 

Dit type geldt voor januari tot en met maart 2021. 

 

Zelfstandigen die minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbreken (al dan niet gespreid over meerdere maanden) omwille van quarantaine kunnen dit type overbruggingsrecht aanvragen. 

 

 

Type 4 – zorgen voor een kind

 

Dit type geldt voor januari tot en met maart 2021.

 

Voor zelfstandigen die moeten zorgen voor hun kind volstaan 7 dagen onderbreking in één kalendermaand. Deze dagen moeten niet opeenvolgend zijn, maar ze moeten in één kalendermaand liggen.

 

 

Voor meer details, voorwaarden, aanvraagmogelijkheden en informatie kan je steeds bij ons terecht. Bij iCount begeleiden we u graag bij de aanvraag, aarzel daarom zeker niet om ons te contacteren.

Blog